روز از نو

روزها بر من می گذرد، و سرم را پر از حرف هایی می کند که می خواهم بگویم. مدت ها پیش، یک روز تصمیم گرفتم که دیگر ننویسم؛ و امروز "سپیده دم" برایم فضایی شده است تا دوباره سعی کنم.

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
مسافر

امید به نوشتن و ارضا شدن روح!!![گل][گل]

مهدی

کلمات.. عجیبند.. و بیتاب میشوند و میکنند گاهی.. بی تابی هایت، شاید بی تابی دلی دیگر هم باشد.. و مرهم قلبی دیگر.. پس بنویس.. برای خودت.. و برای ما..