شهرام شکیبا

طنز: فارسی را پاس بداریم !

شهرام شکیبا در خبرآنلاین نوشت:

عطف به حضور مؤثر دکتر میرجلال‌الدین کزازی در کافه خبر، و صحبت‌هایشان در باب لزوم توجه به ادبیات فارسی، و شکل انتخاب وی از کلمات و کلماتی که در عوض سایر کلمات استفاده می‌کنند، و ایضاً عطف به تذکر سازنده‌شان بابت اینکه عوض «فیس بوک» اظهار کنیم: «رخ‌نامه» زبان؛ فهرست ذیل از کلمات مطرح فعلی با کلماتی که مستحسن است به آنها تبدیل شوند، به محضر شریف ملت ایران تقدیم می‌گردد. [عجب فارسی نابی پاس داشتم در این پاراگراف!] خنده

مناظره انتخاباتی: نگاهینه گزینشانه

تقریب جناحین: نزدیکی دو وره خنده

جلسه استیضاح: همنشست خواهش به زیرکشانی قهقهه

صحن علنی مجلس: آوردگاه دیدگانی همنشست

مصالح عمومی مملکت: ساختینه‌گان همگان کشور

اقدام علیه امنیت کشور: روکار به همریختینگی‌ کشور

محمدصادق محصولی: ستوده راستگوی بارآور قهقهه

قوه‌قضاییه: توان داورینه

برج میلاد: راستینه زایشینه خندهخنده

تورم: بادکردینه

ستاد مبارزه با تورم: دورهمینه آورد بادکردینه قهقهه

لوح کورش کبیر: گلینة کورش بزرگه

طرف مذاکره: اون‌وری

وقایع بعد از انتخابات: شده‌های پس از گزینش

محمدجواد لاریجانی: ستودة بخشندة نیمة راه هراز قهقههقهقهه

حاج فرج دباغ: سروش زبان

فراکسیون اکثریت مجلس: گروهینة بیشترینة همنشست

وزیر اطلاعات: دانای راز خنده

وزیر علوم و تحقیقات: دانای دانش و پژوهینه‌ها

مطبوعات: چاپانه‌ها

اسفندیار رحیم‌مشایی: رویین‌تن بخشایندة پیاده‌روندگی قهقههقهقهه

وزیر امور‌خارجه: دانای کاراهای برونی

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها: کشکینة سرکارینه قهقههقهقههخنده

مجلس شورا: همنشست گفتارینه‌پرسی

رئیس مجلس شورا: بالای همنشست گفتارینه‌پرسی

رأس امور: نداریم نیشخندگاوچران

رئیس‌جمهور: بالای مردمان

هوگو چاوز: داداش بالای مردمان قهقههقهقهه

مجمع تشخیص مصلحت نظام: همنشست دریافت بایستگی راست‌بودگی خندهقهقهه

 

به نقل از تابناک

 

/ 0 نظر / 27 بازدید