نگاهی به کتاب "زن بودن" (2)

     در ادامه بحث گذشته و اعتقاد دکتر تونی گرنت به اینکه "یک زن باید کمی نگرش منفعلانه-پذیرنده، یا به عبارت بهتر درکی از بردباری داشته باشد."(ص۶۵)؛ کمی بیشتر به خصوصیات یک زن از دیدگاه او می پردازیم.

     گرنت می گوید:"آقا بودن به معنی محترم بودن و آبرومند بودن و بر طبق مقررات و قانون عمل کردن است. خانم بودن همواره مهربان تر، ملایم تر و بخشنده تر و حساس تر بودن به ظرافت های کوچکی است که جهان را برای زیستن مکانی راحت تر، متمدن تر و فرهیخته تر می کند."(ص۶٠) این بیان، به احتمال زیاد بسیاری از زنان امروز را می رنجاند. زنان امروز عادت کرده اند که ملایم تر و حساس تر بودن را نوعی توهین به خود تلقی کنند، حتی اگر واقعاً این طور باشند. امروزه "gentle sex" یا "جنس لطیف" برچسبی نا خوشایند برای اکثر زنان است. شاید به این دلیل که در گذشته های دورتر، هنگامی که زنان با جنس لطیف بودن مشکلی نداشتند، از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز در موضع ضعف و وابستگی محض بودند. بنابراین ضعف و ناتوانی زنان چیزی است که با این کلمه برای آنها تداعی می شود. در جامعه ای در حال گذار مانند جامعه ما نیز کم نیستند زنانی که هنوز لطیف شمرده می شوند، اما از دستیابی به بسیاری از حقوق خود و همچنین استقلال نسبی، ناتوانند. با تمام این احوال، ملایمت در عین قدرت است که به نظر من یک زن را به یگانگی قدرت های درونش نزدیک می کند. "تلاش برای هماهنگی و توازن در وجوه مختلف شخصیت، همواره عرصه آزمون و مبارزه ای مادام العمر برای مردان و زنان بوده است." (ص58)

     از دید من این مادونای یک زن است که هماهنگی قدرت های متفاوت و گاهی متضاد وجودش را برای او ممکن می کند. مادونا دارای قدرت شهودی ای است که می تواند فضاهای متفاوت و قواعد گوناگون آنها را تشخیص داده و بر اساس آن عمل کند. در فضای تحصیل، کار و ... مسئولیت هایش را در فرایند رشد اجتماعی بپذیرد و به درستی، با نظم و جدیت آمازون آن را پیگیری کند؛ در فضای روابط اجتماعی دوستانه زره اش را کنار بگذارد و تا حد ممکن از جو رقابت خارج شود؛ و در حوزه رابطه عاطفی، علاوه بر آنچه در فضای دوستانه حاکم است، معشوقه حاضر در روان خود را نیز زندگی کند. جنبه مادر نیز جنبه ای است که در هر حوزه به تناسب شرایط بروز می کند. البه این بدان معنا نیست که در هر فضا صرفاً یک بخش از وجود زن زندگی می شود، بلکه عموماً یک یا دو جنبه، قوی تر و بارزتر ظاهر می شوند و جنبه های دیگر به صورت محدود و کنترل شده (نه سرکوب شده!).

     اگر بپذیریم که هماهنگی در درون به آرامش بیرونی می انجامد، آنچه که باعث می شود زن در درون و بیرون خود به تعادل برسد، همان طور که گفتیم جنبه مادونای شخصیت اوست: "آرامش و متانت یکی از مشخصه های جنبه مادونای شخصیت زنانه است که آنرا به صورت های مختلف و متعدد توصیف کرده اند: به صورت وحدت با طبیعت، احساس ارتباط با تمام موجودات زنده، ایمان پایدار به حقانیت جهان، و نوعی عشق و بردباری که از قوه تعقل فراتر می رود." (ص81)

 

/ 0 نظر / 56 بازدید